, , ,

සත් සුමිතුරන් සහ රුක් නිවසේ අබිරහස

රු300.00

  • Author: සුදත් රොහාන්
  • Well done, Secret Seven (by Enid Blyton)  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher: Tharanga Publishers
  • First Edition 2005
  • ISBN 978-955-657-297-1
  • 146 Pages

Out of stock

Author: සුදත් රොහාන්

Well done, Secret Seven (by Enid Blyton)  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher: Tharanga Publishers

First Edition 2005

ISBN 978-955-657-297-1

146 Pages

 

පීටර් වහා ඉදිරියට පැන ගස මත සිටි මිනිසාගේ දෙකකුළ වැරෙන් අල්ලාගත්තේ ය. උස් හඬින් විලාපයක් නගමින් මිනිසා දෙපා මුදාගන්නට කිහිප වරක් තැත් කළ ද ඒ සාර්ථක වූයේ නැත…………

#SathSumithuranSahaRukNiwaseAbirahasa #SudathRohan #ParivarthanaPoth #OnlineBooks

Weight 0.146 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සත් සුමිතුරන් සහ රුක් නිවසේ අබිරහස”

Your email address will not be published. Required fields are marked *