, , ,

සත් සුමිතුරන් සහ පාළු තැනිතලාවේ අබිරහස

රු300.00

  • Author: සුදත් රොහාන්
  • The Secret Seven Wins Through (by Enid Blyton) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher: Tharanga Publishers
  • First Edition 2005
  • ISBN  – Unknown
  • 142 pages

Out of stock

Author: සුදත් රොහාන්

The Secret Seven Wins Through (by Enid Blyton) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher: Tharanga Publishers

First Edition 2005

ISBN  – Unknown

142 pages

තත්පර කිහිපයක් නිහඬව ගෙවී ගියේ ය. කිසිවෙකුත් පිටතට පැමිණියේ නැත. විදුලි පන්දමේ දීප්තිමත් ආලෝකය විහිදෙන ප්‍රෙද්ශයේ තිබුණේ දැඩි පාළුවක් පමණකි.

#SathSumithuranSahaPaluThenithalaweAbirahasa  #SudathRohan

Weight 0.150 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සත් සුමිතුරන් සහ පාළු තැනිතලාවේ අබිරහස”

Your email address will not be published. Required fields are marked *