, , ,

සත් සුමිතුරන් සහ පාළු තැනිතලාවේ අබිරහස

රු300.00

  • Author: සුදත් රොහාන්
  • The Secret Seven Wins Through (by Enid Blyton) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher: Tharanga Publishers
  • First Edition 2005
  • ISBN  – Unknown
  • 142 pages

Availability: 1 in stock

Spread the love

Author: සුදත් රොහාන්

The Secret Seven Wins Through (by Enid Blyton) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher: Tharanga Publishers

First Edition 2005

ISBN  – Unknown

142 pages

තත්පර කිහිපයක් නිහඬව ගෙවී ගියේ ය. කිසිවෙකුත් පිටතට පැමිණියේ නැත. විදුලි පන්දමේ දීප්තිමත් ආලෝකය විහිදෙන ප්‍රෙද්ශයේ තිබුණේ දැඩි පාළුවක් පමණකි.

#SathSumithuranSahaPaluThenithalaweAbirahasa  #SudathRohan

Weight 0.150 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සත් සුමිතුරන් සහ පාළු තැනිතලාවේ අබිරහස”

Your email address will not be published.