,

සත්සයුර

රු350.00

  • Author : ජයසේන ජයකොඩි 
  • Publisher : Dayawansa Publisher 
  • Second Batch 2019
  • ISBN 978-955-686-337-6
  • 168 Pages

Out of stock

Author : ජයසේන ජයකොඩි 

Publisher : Dayawansa Publisher 

Second Batch 2019

ISBN 978-955-686-337-6

168 Pages

අලම්බූසා, සමිත අතින් ඇද හිඳුවා, ‘ ගුරු ගෞරවය ’ ඒ කිම දැ යි නොදත්තා සේ ඇසුවා ය.

නිහඬ ව බිම බලා පසුවන සමිතයන් යළි ඇමතූ නුරාබල මැහැල්ල, “ නුඹ උහුගෙන් අකුරකුදු මෙතෙක් උගෙන නැති කල, ඔබට ඔහු ගුරු වනුයේ කෙසේ දැ” යි විචාළා ය. 

එ වර ද සමිතයන්ගෙන් පිළිතුරක් නොලැබුණෙන්, මැහැල්ලට මඳ කොවක් නැගිණි. “ නුඹ පැකිළෙනුයේ උහුගේ මුහුණ බලනු අපාසු වෙතැ යි සිතා නම් එයට ද පිළියම් තිබේ. ඉදින් ඔහු දිවි නොමැති කල මට මනාප දැ යි කියන්?”

ලජුබරව පසුවන සමිතයන්ට බියත් තැතියත් උපන්නේ ය. 

“ කතාකරන් කොල්ල. මියගියවුන්ට අප මුහුණු නොපෙනේ. උහු නොමැති කල ඔබ ප්‍රතිචාරය කෙසේ ද? ”

“ මෙලෙස ඉදිරියටත් සේවා කරන්නෙමි.”

“ පිරිමි කිස එය නොවේ! මරන්! ඔහු මරන්! රැයෙහි මෙහි කැඳවා නිදිගත්වා ගෙලට ම කඩු පහර දී මරන්! ”

“ අහෝ මට එ වැන්නක් කරනු තබා සිතනුත් අපාසු යි! ”

#SathSayura #JayasenaJayakodi #SinhalaPoth #SinhalaPoth

Weight 0.211 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සත්සයුර”

Your email address will not be published. Required fields are marked *