, , ,

සක්වා ලිහිණි

රු300.00

  • Author: මහගම සේකර
  • Publisher: S. Godage & Sahodarayo
  • 8th Batch 2019
  • ISBN 955-20-2032-8
  • 100 Pages

Out of stock

Author: මහගම සේකර

Publisher: S. Godage & Sahodarayo

8th Batch 2019

ISBN 955-20-2032-8

100 Pages

 

මගෙ කවියෙන් ඔබ දකින්න

මගේ කවියෙන් මා නො සොයන්.

අඳුරු අහස් ගැබ කෙළවර රන්වන් පෑයෙන් පායන පහන් තරුව දැක ගන්නට ඒ බව දැන හෝ නොම දැන ඔබත් මමත් අපි හැම දෙන යමින් සිටිමු එකම අතට

ඒ ගමනේ මට හමු වන ගල් පරුවත හෙල් ප්‍රපාත මට වාගෙම ඔබ හැමටත් යම් දවසෙක හමු වනු ඇත.

දෙපය බැ‍ඳෙන මළ පුඬුවෙන් ඔබ යන මඟ ඇහිරී බොරුව ඉසින අයස මඩින් ගත කිලි කුණු තැවරී‍

කැට මුගුරින් පහර ලබා දුබල අතින් පොළොව බදා මා මෙන් ඔබ ඒ දවසේ අසරණ වී වැලපෙන විට

 

#SakvaLihini #MahagamaSekara #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.108 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සක්වා ලිහිණි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *