,

සංසාරාරණ්‍යයේ දඩයක්කාරයා

රු275.00

  • Author – සයිමන් නවගත්තේගම
  • Publisher – ෆාස්ට් පබ්ලිෂින් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්
  • Third Batch 2012
  • ISBN 978-955-677-138-1
  • 94 Pages

Availability: 1 in stock

Author – සයිමන් නවගත්තේගම

Publisher – ෆාස්ට් පබ්ලිෂින් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්

Third Batch 2012

ISBN 978-955-677-138-1

94 Pages

දඩයක්කාරයා ඇය අතහැරියේ ය.

ඔහු විස්මයෙන් ඇලළී දෑස පිසඳා බැලුවේ ය.

සලිත වී ගිය බෙරකාරයාගේ දුව කොයිබ ද ?

ගල් කන්ද පැළී විවර වන්නට 

ගිගුම් දී ගෙන ගැසු බෙරය කොයි ද?

බෙරකාරයාගේ දුව දණින් වැටී 

බෙරය බඳාගෙන සිටියා ය.

“ මා වෙතට එව දැරිය ! ”

ඈ බෙරය අත හැරියා ය.

එය පෙරළී ගොස් ගල්බෑවුම දිගේ 

පහළට වැටී වනාන්තරයේ ගස් මුදුන් උඩට

වැටෙනවා බොල් හඬින් ඔහු හැඳින්නේ ය.

#Sansararanyayedadayakkarya #Saimannawagaththegama #SinhalaPoth

 

Weight 0.127 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සංසාරාරණ්‍යයේ දඩයක්කාරයා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *