සංසාරරණ්‍යය අසබඩ

රු1,900.00

  • Author – සයිමන් නවගත්තේගම
  • Publisher – ෆාස්ට් පබ්ලිෂින් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්
  • Third Batch 2016
  • ISBN 978-955-677-137-4
  • 574 Pages

Availability: 1 in stock

Author – සයිමන් නවගත්තේගම

Publisher – ෆාස්ට් පබ්ලිෂින් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්

Third Batch 2016

ISBN 978-955-677-137-4

574 Pages

 

දෙගොඩ තළා බස්නා 

ගංඟා සැඩ පහර හරහා

එක්තරා ආගන්තුකයෙක්

එම ගම්මානයට සම්ප්‍රාප්ත විය.

පළමුකොට ම ඔහු දර්ශනය වූයේ

ආරණ්‍යයේ හාමුදුරුවන්ට ය.

කල්පාන්ත මහා විපර්යාසයක් ආරම්භ වූයේ ය.

අධ්‍යාත්මය පත්ළෙහි සංයමයෙන් වූ

සියලු රාග මෝහ මානයෝ කැඹී නැඟී සිටියහ.

යුගාන්තයක පරම්පරාවක දරුගැබක් 

කඳු මිටියාවත ගම්තුලාන මධ්‍යයෙහි

පිළිසිඳ ගත්තේය.

#SansararanyayeAsabada #SaimanNawagaththegama #SinhalaPoth

Weight 0.657 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සංසාරරණ්‍යය අසබඩ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *