,

ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂිත තෙත්බිම්

රු280.00

  • Author : ලලිත් පෙරේරා 
  • Publisher : Samanthi Publisher
  • First Edition 2016
  • ISBN 978-955-084-168-4
  • 80 Pages

Availability: 1 in stock

Spread the love

Author : ලලිත් පෙරේරා 

Publisher : Samanthi Publisher

First Edition 2016

ISBN 978-955-084-168-4

80 Pages

අප අවට පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනී සඳහා තෙත් බිම් ඉතා වැදගත් වේ. තවද ගහ කොළ සහ වන සිව්පාවුන්ගේ පැවැත්මට ද මේවායේ දායකත්වය අති විශාලය. ‘ ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂිත තෙත් බිම් ’ නැමැති මෙම කෘතිය වැඩිහිටියන්ගේ ද, පාසල් සිසු සිසුවියන්ගේ ද ප්‍රයෝජනය පිණිස රචනා කර ඇත. 

#SriLankaweWisheshithathethbim #LalithPerera 3SinhalaPoth

 

Weight 0.103 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂිත තෙත්බිම්”

Your email address will not be published.