,

ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂිත තෙත්බිම්

රු280.00

  • Author : ලලිත් පෙරේරා 
  • Publisher : Samanthi Publisher
  • First Edition 2016
  • ISBN 978-955-084-168-4
  • 80 Pages

Availability: 1 in stock

Author : ලලිත් පෙරේරා 

Publisher : Samanthi Publisher

First Edition 2016

ISBN 978-955-084-168-4

80 Pages

අප අවට පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනී සඳහා තෙත් බිම් ඉතා වැදගත් වේ. තවද ගහ කොළ සහ වන සිව්පාවුන්ගේ පැවැත්මට ද මේවායේ දායකත්වය අති විශාලය. ‘ ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂිත තෙත් බිම් ’ නැමැති මෙම කෘතිය වැඩිහිටියන්ගේ ද, පාසල් සිසු සිසුවියන්ගේ ද ප්‍රයෝජනය පිණිස රචනා කර ඇත. 

#SriLankaweWisheshithathethbim #LalithPerera 3SinhalaPoth

 

Weight 0.103 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂිත තෙත්බිම්”

Your email address will not be published. Required fields are marked *