ශ්‍රී ලංකාවේ අලි ඇතුන්

රු550.00

  • Author : ලලිත් පෙරේරා
  • Publisher : Samanthi Publisher
  • Second Edition 2022
  • ISBN : 978-955-0084-20-3
  • 103 Pages

Availability: 2 in stock

Author : ලලිත් පෙරේරා

Publisher : Samanthi Publisher

Second Edition 2022

ISBN : 978-955-0084-20-3

103 Pages

 

ශ්‍රී ලංකාවේ අලි ඇතුන් පිළිබඳව පොත පත කිහිපයක් දැනට දක්නට ලැබුණු ද ඒවා වැඩි ගණනක ඔවුන් ජීවත් වන ප්‍රදේශ හා ඒ ඒ සිද්ධින් පමණක් ඇතුළත් වේ.

 

එහෙත් මෙම කෘතියෙන් අලි ඇතුන්ගේ පැරණි තොරතුරු, පරිනාමය, දේහ විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ ආදී කරුණු රාශියක් ඉදිරිපත් කිරීමට කතුවරයා උත්සාහ දරා ඇත. 

#SriLankaweAliAthun #LalithPerera #SinhalaPoth

Weight 0.128 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ශ්‍රී ලංකාවේ අලි ඇතුන්”

Your email address will not be published. Required fields are marked *