, ,

වෙස් මාරුකරන සත්තු

රු80.00

  • Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ 
  • Publisher : Sarasa Publishers
  • Fourteenth Batch 2017
  • ISBN 978-955-0201-61-7
  • 24 Pages

Out of stock

Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ 

Publisher : Sarasa Publishers

Fourteenth Batch 2017

ISBN 978-955-0201-61-7

24 Pages

අප ඇසුරේ ජීවත්වන කුඩා සතුන්ගේ ස්වභාවික ගති පැවතුම් සහ ඔවුන්ගේ ජීවන රටාව විදයානුකූලව සහ රසවත් ලෙසින් හඳුන්වා දෙන විද්‍යා කථා පොත් පෙළේ තෙවැන්න මෙයයි. 

මෙහි ඇතුළත් සිත් අදනා විද්‍යාත්මක තොරතුරු ළමා ළපටින්ගේ මෙන්ම වැඩිහිටියන්ගේ ද නැණ නුවණ වඩනු නිසැක ය. 

#WesMarukaranaSaththu #MartinWickramasinghe #SinhalaPoth

Weight 0.048 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වෙස් මාරුකරන සත්තු”

Your email address will not be published. Required fields are marked *