, ,

වෙස්ටවේ මහත්මිය ගේ මරණය

රු1,300.00

  • Author : ගංගා නිරෝෂිණී සුදුවැලිකන්ද 
  • The Death of Mrs. Westaway (by Ruth Ware) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher : Little house publisher
  • First Edition 2020
  • ISBN 978-624-5173-20-4
  • 501 Pages

Availability: 2 in stock

Author : ගංගා නිරෝෂිණී සුදුවැලිකන්ද 

The Death of Mrs. Westaway (by Ruth Ware) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher : Little house publisher

First Edition 2020

ISBN 978-624-5173-20-4

501 Pages

ඔබ ඇගතා ක්‍රිස්ටි ගේ රසිකයකු නම්, රූත් වෙයාර් විසින් ලියන ලද, සිත කුතුහලයෙන් පුරවා, බිය පත් කරන මේ විශිෂ්ට නවකතාව ආදරයෙන් වැලඳගනු ඇත.                                                                                                                                                HEAT

මිනීමැරුම් අභිරහසක් ගැන ද කියැවෙන, ගුප්ත බව සහ ත්‍රාසය පිරුණු ‘ වෙස්ටවේ මහත්මිය ගේ මරණය ’ රූත් වෙයාර් ගේ හොඳ ම නවකතාවයි.                                                                                                                                                             AJ FINN

අත්‍යන්තයෙන් ම විශ්වාස කළ හැකි චරිතවලින් පිරී, විශිෂ්ට ලෙස කියන ලද ත්‍රාස නවකතාවකි.                                                                LISA JEWELL

කියවා අවසන් වන තුරු බිම තැබිය නොහැකි වූ පොතකි.                                                                                                                                                    REESE WITHERSPOON

රසවත් ලෙස ගුප්ත සහ බියකරු අභිරහස්වලින් පිරුණු නවකතාවකි.                                                                                                        SUNDAY MIRROR

වර්තමානයේ අපට සිටින හොඳ ම ත්‍රාස නවකතාකාරියක අතින් ලියැවුණු ගුප්ත කතාන්දරයකි.                                                                                              INDEPENDENT

#TestaweMahathmiyageMaranaya #GangaNiroshaniSuduwelikanda #SinhalaPoth SinhalaPariwarthana

                                                                                                                                                                                                       

Weight 0.597 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වෙස්ටවේ මහත්මිය ගේ මරණය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *