, , , ,

වැරැදීම් ජයග්‍රහණයට පාර කියාදේවී සහ තවත් දේශන

රු250.00

  • Author : සමරසිංහ ගුණසේකර
  • Publisher: Sunera Publishers
  • First Edition 2015
  • ISBN 978-955-0079-42-1
  • 127 Pages

Availability: 2 in stock

Author : සමරසිංහ ගුණසේකර

Publisher: Sunera Publishers

First Edition 2015

ISBN 978-955-0079-42-1

127 Pages

 

How to deal with mistakes

වැරැදීම් ජයග්‍රහණයට පාර කියාදේවි

Teenagers and Buddhism

ගැටවර වියේ අය ගැන වැරැදියට හිතන්න එපා

How to deal with chronic pain

කල් පවතින වේදනාවකට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්නේ මෙහෙමයි

Persists of happiness

සතුට සොයා ගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි

 

#WeredeemJayagrahanayataParaKiyadeviSahaThawathDeshana #SamarasingheGunasekara #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.158 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වැරැදීම් ජයග්‍රහණයට පාර කියාදේවී සහ තවත් දේශන”

Your email address will not be published. Required fields are marked *