, ,

වාලුකා

රු650.00

  • Author : ශාන්ති දිසානායක 
  • Publisher : Sarasavi Publisher
  • Eighth Batch 2021
  • ISBN 978-955-671-750-1
  • 379 Pages

Availability: 2 in stock

Author : ශාන්ති දිසානායක 

Publisher : Sarasavi Publisher

Eighth Batch 2021

ISBN 978-955-671-750-1

379 Pages

වඩ වඩාත් සංකීර්ණ වර්තමානයක වෙසෙන අප ඈත අතීතයට කැන්දාගෙන යමින් ගම් දනව් මත ජීවිතයද මහ පොළොවද ජයගන්නට වෙර දැරූ ගැහැනුන් මිනිසුන් වෙලාගත් මිථ්‍යාවේ අඳුරු මානව දයාවේ සුපසන් ආලෝකය එක වර ගෙන හැර පාමින් විචිත්‍ර වියමනක අසිරිය විදහාපාන වාලුකා, වාලුකාවක කෙම්බිම් දකින්නට අපට බල කර සිටින වගයි. 

#Waluka #ShanthiDissanayake #SinhalaPoth #

Weight 0.446 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වාලුකා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *