,

ලස්සන වෙන්න කැමති පින්වත් දරුවන්ට මෙත් සිත

රු60.00

  • Author : හර්මියොන් වික්‍රමරත්න
  • Publisher : Tharanga Publishers
  • TwentyTree  Batch 2019
  • ISBN 978-955-7887-14-2
  • 58 Pages

Out of stock

Author : හර්මියොන් වික්‍රමරත්න

Publisher : Tharanga Publishers

TwentyTree  Batch 2019

ISBN 978-955-7887-14-2

58 Pages

“දෙමාපියන්ගේ  නෙතින් ගලන සතුටු කඳුලක සැඟවුණු සුගතියත්,දෙමාපියන්ගේ නෙතින් ගලන  දුක් කඳුලක සැඟවුණු දුගතියත්,තම සතිය සිහියෙන් මතුකොට දකින දරුවා දෙමාපියන්ට සතුටු කඳුලක්ම දෙන්නේය”

දරුවන් දෙමාපියන්ට දක්වන කීකරුභාවය තුළ සියළුම මනුෂ්‍ය ධර්මයන් දේව ධර්මයන්,බ්‍රහ්ම ධර්මයන් තව තවත් උත්කෘෂ්ඨව වැඩෙනු ඇත  දරුවන් දෙමාපියන්ට  දක්වන අකීකරුභාවය තුළ මේ සියළුම ගුණාත්මක ධර්මයන්,දෑස් පනාපිටම විනාශ වී යාම ද ධර්මතාවයන්මය…..

#LassanawennaKematiPinwathDaruwantaMethSitha #HarmiyonWickramarathne #SinhalaPoth

 

Weight 0.069 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ලස්සන වෙන්න කැමති පින්වත් දරුවන්ට මෙත් සිත”

Your email address will not be published. Required fields are marked *