,

ලක්දිව පරංගි ප්‍රයත්නය

රු300.00

  • Author : කේ.ඩී.ජී විමලරත්න
  • Publisher : sarasavi Publishers
  • Second Batch 2021
  • ISBN 978-955-31-0657-5
  • 137 Pages

Availability: 5 in stock

Author : කේ.ඩී.ජී විමලරත්න

Publisher : sarasavi Publishers

Second Batch 2021

ISBN 978-955-31-0657-5

137 Pages

 

“ලක්දිව පරංගි ප්‍රයත්නය” නමැති මෙම ග්‍රන්ථය 1506 – 1658 කාලය තුළ මෙරට පරංගි ක්‍රියාකාරකම් ගැඹුරින් සලකා බලන නූතන පර්යේෂණ අඩංගු කෘතියකි. පරංගීන්ගේ මෙරට සම්ප්‍රාප්ති කාලය කෝට්ටේ, සීතාවක, මහනුවර සහ යාපන රාජධානි සමඟ හටගත් ගැටුම්, ඒවායේ ප්‍රතිඵල විශලේෂණය කෙරේ.

මෙහි සකාරණාව විග්‍රහ කෙරෙන්නේ පරංගීන් මෙරට ඇති කළ කැළඹිලිකාරී තත්වයන්, විදේශිකයා පිටු දැකීමට මෙරට වීරෝධාර රණකාමී රජවරුන් සහ ජනතාව ගත් අප්‍රහිතක උත්සාහයකි. එකී උත්සාහයේ දී මෙරට ඇති වූ විනාසය, වෙනස්කම්ද, ආර්ථික, ආගමික, සමාජයීය ක්ෂේත්‍රවල ඇති කළ බලපෑම් ද ගෙන හැර පායි. මෙම චිත්තාකර්ෂණීය වූද, චිත්ත සන්තාපයට හේතු වන්නා වූද ඉතිහාස කතා පුවත පාඨකයාගේ සිත් ගන්නා අයුරින් ඉදිරිපත් කෙරේ.

කතුවරයා

කොළඹ ආනන්ද මහ විදුහලෙන් , ලංකා විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළුව විමලරත්න විද්වතා 1966 දී ඉතිහාසය පිළිබඳ ගෞරව උපාධියක් ලබා ගෙන කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සහාය කථිකාචාර්යවරයෙකු විය. ඉන් අනතුරුව, ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට බැඳී අධ්‍යක්ෂක ධූරය දක්වා උසස් වීය. එතුමා ලේඛන කළමනාකරණය සහ සංරක්ෂණය පිළිබඳ විශේෂඥයෙකි. කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ බාහිර කථිකාචාර්යවරයෙකි. ඉතිහාසය හා ලේඛන කළමනාකරණය පිළිබඳ පොත් කිහිපයක් ලියා ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

 

#LakdivaParangiPrayathnaya #KDGVimalarathna #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.173 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ලක්දිව පරංගි ප්‍රයත්නය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *