,

ලංකා කථාව

රු440.00

  • Author : සයිමන් ද සිල්වා 
  • Publisher : Visidunu Publisher
  • Third Batch 2016
  • ISBN 955-9170-44-9
  • 233 Pages

Availability: 1 in stock

Author : සයිමන් ද සිල්වා 

Publisher : Visidunu Publisher

Third Batch 2016

ISBN 955-9170-44-9

233 Pages

අපේ ඉතිහාසය පිළිබඳ කිසියම් කරුණක්, විස්තරයක්, දින දාතමක් දැනගැනීමට අවශ්‍ය වන හැම විටක ම මා සොයා යන්නේ ‘ ලංකා කථාව ’ නමැති මේ ඉතිහාසය පොත යි. මහා ශාස්ත්‍රීය ඉතිහාස ග්‍රන්ථවල ඇති වැල්වටාරම් අතර අතරමං නො වී මා සොයන දෙය දැකගැනීමට මේ සරල ඉතිහාස පොත මහෝපකාරී වී ඇත. හැදෙන වැඩෙන බාල පරපුරට සිය රටේ ඉතිහාසය දැනගැනීමට ඇති ලෙහෙසි ම මඟ මේ ‘ ලංකා කථාව ’ බව මගේ වැටහීම යි. 

                                  ගුණදාස අමරසේකර 

#Lankakathawa #SaymonDeSilva #SinhalaPoth #SriLankaweIthihasaya 

 

Weight 0.274 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ලංකා කථාව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *