, ,

රෝහිණී

රු275.00

  • Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
  • Publisher : Sarasa Publisher 
  • Fifty-six Batch 2019
  • ISBN 978-955-0201-35-8
  • 123 Pages

Out of stock

Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ

Publisher : Sarasa Publisher 

Fifty-six Batch 2019

ISBN 978-955-0201-35-8

123 Pages

පාසල් කියවීම් පොතක් වශයෙන් ඉතා මැනවයි ගිහි පැවිදි උගතුන් විසින් සම්භාවිත රෝහිණී නවකථාව පළමුවරට මුද්‍රණය වූයේ 1929 දී ය.

එවක පටන් සෑම තරාතිරමකම පාඨක ජනතාව අතර අතිශය ජනප්‍රිය වූ රෝහිණී, දුටුගැමුණු රජ සමයේ විසූ සිංහලයන්ගේ සූරවීරකම් ගැන ලියැවුණු හොඳම කතා සංග්‍රහය හැටියටත් සිංහලයෙන් ලියැවුණු උසස්තම ඵෙතිහාසික නවකතාවක් හැටියටත් සැලකේ. 

#Rohini # MartinWickramasinghe #SinhalaPoth

Weight 0.165 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රෝහිණී”

Your email address will not be published. Required fields are marked *