, ,

රෝස පඳුරේ මල් පිපිලා

රු150.00

  • Author : රංජිත් ධර්මකීර්ති
  • Publisher : Sakila Publishers
  • First Edition 2013
  • ISBN 978-955-1300-38-8
  • 16 Pages

Out of stock

Author : රංජිත් ධර්මකීර්ති

Publisher : Sakila Publishers

First Edition 2013

ISBN 978-955-1300-38-8

16 Pages

මෙම ළමා කතාව පුංචි ළමුන් තුළ පරිසරය කෙරෙහි  ආදරයක් හා ඇල්මක් ඇති කිරීමේ අරමුණ ඇතිව රචනා කරන ලද්දකි.

#RosaPandureMalPipila #RanjithDarmakeerthi #SinhalaPoth #lamaintakiyaweemata

Weight 0.053 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රෝස පඳුරේ මල් පිපිලා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *