,

රොබින්සන් ක්රූසෝ

රු600.00

  • Author : කේ.ජී කරුණාතිලක
  • Robinson Crusoe (by Daniel Defoe )කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි. 
  • Publisher : Dayawansa Jayakodi publishers
  • First Edition 1996
  • ISBN 955-551-082-2
  • 363 Pages

Out of stock

Author : කේ.ජී කරුණාතිලක

Robinson Crusoe (by Daniel Defoe )කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි. 

Publisher : Dayawansa Jayakodi publishers

First Edition 1996

ISBN 955-551-082-2

363 Pages

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යයේ පළමු වන නව කථාව වශයෙන් බොහා් සාහිත්‍ය විචාරකයන් විසින් පිළිගනු ලබන “රොබින්සන් ක්රූසෝ’’ ඒහි ඇත්තාවූ දැවැන්ත වූ ද සංකීර්ණ වූ ද ආර්ථික න්‍යායන් කරණ කොට ගෙන කාල් මාක්ස් ගේ නොමඳ පැසසුමට භාජනය විය.

මිනිසාගේ සිතුම් පැතුම් විවරණය කරන්නා වූ ද දහසක් බාධක හිරිහැර මධ්‍යයේ  ස්වකීය අරමුණ  කරා  ගමන් කිරීමට මිනිසා ධෛර්යවත් කරන්නා වූ ද “රොබින්සන් ක්රූසෝ” සෑම මිනිසෙකු විසින්ම අවශ්‍යයෙන්ම කියවිය යුත්තකැයි මහත්මා ගාන්ධි තුමා කීවේ ය.

#RobinsonCruso #KGKarunathalaka #SinhalaPoth #SinhalaPariwarthana

Weight 0.366 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රොබින්සන් ක්රූසෝ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *