, , , , , , ,

රොබට් බේඩ්න් පවල්

රු200.00

  • Author : උදිත අලහකෝන්
  • Robert Baden Powell (by Julia Courtney )කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher : Nine Publishers
  • Second Batch 2015
  • ISBN 978-955-7688-03-9
  • 102 Pages

Out of stock

Author : උදිත අලහකෝන්

Robert Baden Powell (by Julia Courtney )කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher : Nine Publishers

Second Batch 2015

ISBN 978-955-7688-03-9

102 Pages

‘’අන්‍යයන් වෙත සතුට ලබාදීමෙන්  ඔබද සතුට අත්පත් කර ගන්න .ඔබ මෙලොවින් යන විට  මෙය ඔබ ජීවත් වූ අවධියට වඩා සුළුවෙන් හෝ  යහපත් ලොවක් බවට  පත් කිරීමට උත්සාහ කරන්න ‘’

#RobertBadenpowell #UdithaAlahakoon #SinhalaPoth #SinhalaPariwarthana

Weight 0.136 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රොබට් බේඩ්න් පවල්”

Your email address will not be published. Required fields are marked *