,

රාවණා රැවුළ

රු160.00

  • Author : සිබිල් වෙත්තසිංහ
  • Publisher : Visidunu Publishers
  • Eight Batch 2018
  • ISBN 978-955-1741-45-7
  • 20 Pages

Out of stock

Author : සිබිල් වෙත්තසිංහ

Publisher : Visidunu Publishers

Eight Batch 2018

ISBN 978-955-1741-45-7

20 Pages

රාවණා රැවුළ ගැන, මුහුදු වෙරළ හා අවට පරිසරය  ගැන,ඒ පරිසරය රැක ගැනීමේ වැදගත් කම ගැන ,  මුහුද අපට දෙන පණිවිඩය ගැන රසම රස කතාවක් … අපූරු චිත්‍රත් එක්ක!

#RavanaRewula #SybilWethasinghe #LamaintaKiyaweemata #SinhalaPoth

Weight 0.062 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රාවණා රැවුළ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *