, , , ,

රාමා හමුව

රු500.00

  • Author: එස්. එම්. බන්දුසීල
  •  RENDEZVOUS WITH RAMA (by Arthur C Clarke) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher: S & T Group
  •  Second Batch 2011
  • ISBN 978-955-1080- 32-7
  • 206 Pages

Out of stock

Author: එස්. එම්. බන්දුසීල

RENDEZVOUS WITH RAMA (by Arthur C Clarke) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher: S & T Group

Second Batch 2011

ISBN 978-955-1080- 32-7

206 Pages

 

රාමා – අධික වේගයකින් සූර්යයා වෙත ළං වෙන යෝධ ලෝහමය සිලින්ඩරයකි.

රාමා – මිනිසාට හමුවන ආගන්තුක ශිෂ්ටාචාරයක පළමුවැනි නිෂ්පාදනයයි.

රාමා – තාක්ෂණ විස්මයන්ගෙන් හා කෘත්‍රිම පරිසරයකින් සමන්විත ලෝකයකි.

 

….2131 දී සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය දෙසට එන රාමාගේ අරමුණ කුමක්ද ?

… ඒ තුළ සිටිනුයේ කවුරුන්ද ?… ඔවුන් එන්නේ කුමක් සඳහාද ?

 

#Ramahamuva #SMBanduseela #ආතර්සීක්ලාක් #විද්‍යාප්‍රබන්ධ #Vidyaprabanda #Pariwarthana #SinhalaScienceFiction #ArthurCClarke #ArtherCClark

Weight 0.260 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රාමා හමුව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *