, , , ,

රමෝනා සහ ඇගේ තාත්තා

රු700.00

  • Author: ගංගා නිරෝෂිණී සුදුවැලිකන්ද
  • Ramona and her Father (by Beverly Cleary) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher: Little House Publishers (Private) Limited
  • Frist Edition 2019
  • ISBN 978-624-5173-03-7
  • 187 Pages

Out of stock

Author: ගංගා නිරෝෂිණී සුදුවැලිකන්ද

Ramona and her Father (by Beverly Cleary) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher: Little House Publishers (Private) Limited

Frist Edition 2019

ISBN 978-624-5173-03-7

187 Pages

කුම්බි නිවසේ කරදර.

තාත්තාට රැකියාව අහිමි වී ගිය විට, රමෝනා, පවුලේ අයට උදව් වන්නට තීරණය කරයි. රූපවාහිනී වෙළඳ දැන්වීමක පෙනී සිටීමෙන් සමහර විට ඈට ඩොලර් මිලියනයක් උපයා ගන්නට හැකි වනු ඇත. නැතිනම් මුදල් ඉතිරි කරගැනීම සඳහා තාත්තා ගේ දුම්බීම නවත්වා ගන්නට ( එසේම ඔහුගේ පෙනහළු බේරා ගන්නට ) ඈට හැකි වනු ඇත. ඇගේ සිතේ නොයෙක් අදහස් පිරී තිබේ. සමහර අදහස් හරි යයි. සමහර අදහස් වරදියි. එහෙත් ඩොලර් මිලියනයකට තමාව හුවමාරු කර නොගන්නා බව තාත්තා කියන විට, තමාගේ ලෝකයේ සියල්ල සතුටුදායක බව රමෝනා තේරුම් ගනියි.

#EditharaRamona #GangaNiroshiniSuduwalikanda #බිවර්ලික්ලේරි #LamaPoth #LamaKatha

Weight 0.190 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රමෝනා සහ ඇගේ තාත්තා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *