, , , ,

රමෝනාගේ ලෝකය

රු700.00

  • Author: ගංගා නිරෝෂිණී සුදුවැලිකන්ද
  • Ramonas World (by Beverly Cleary) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher: Little House Publishers (Private) Limited
  • Frist Edition 2020
  • ISBN 978-624-5173-19-8
  • 253 Pages

Out of stock

Author: ගංගා නිරෝෂිණී සුදුවැලිකන්ද

Ramonas World (by Beverly Cleary) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher: Little House Publishers (Private) Limited

Frist Edition 2020

ISBN 978-624-5173-19-8

253 Pages

 

හොඳ ම අවුරුද්ද

හතර වැනි ශ්‍රේණියේ ගත කරන අවුරුද්ද හොඳ ම අවුරුද්ද වන්නට යන බව රමෝනා සිතාගෙන සිටි නමුත්, එය ඈ සිතුවාට වඩා දුෂ්කර අවූරුද්දක් බව ට පත් වෙයි. ඈ නිවැරදිව අකුරු ලියන්නට උගෙන ගන්නේ කෙසේද? ඇගේ අම්මා අපේක්ෂා කරන පරිදි, කුඩා නැගණිය රොබර්ටා ට පරමාදර්ශයක් වන්නේ කෙසේ ද? හතර වැනි ශ්‍රේණියේ ජීවිතය වික්‍රමාන්විත ක්‍රියාවලින් සහ අභියෝගවලින් පිරී තිබේ. ඒ සියල්ල අවසානයේ සමරන්නට “ සීරෝටින් ” උපන් දිනයක් ද තිබේ!

#RamonageLokaya #GangaNiroshiniSuduwalikanda #බිවර්ලික්ලේරි #LamaPoth #LamaKatha

Weight 0.235 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රමෝනාගේ ලෝකය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *