, ,

රජවෙන්ට ගිය මහන්නා

රු120.00

  • Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ 
  • Publisher : Sarasa Publisher
  • Tenth Batch 2019
  • ISBN 978-955-0201-63-1
  • 44 Pages

Out of stock

Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ 

Publisher : Sarasa Publisher

Tenth Batch 2019

ISBN 978-955-0201-63-1

44 Pages

මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ මහතා 1932 දී ලියූ මෙම කතාව පැරණි ජනකතාවක් සේ පෙනෙතත් එය ජර්මන් ජාතික විල්හෙල්ම් හොප්ගේ කතාවක ඡායානුවාදයකි.

අරාබි නිසොල්ලාස අරුම දනවන කතා රීතියෙන් සැකැසුණු මෙය දරුවන්ගේ කුහුල වඩවයි. එමෙන්ම අවංකකම, එඩිතරකම වැනි ගුණ ධර්ම වගාවන්ට ද ඉවහල් වෙයි. 

#RajawennataGiyaMahanna #MartinWickramasinghe #SinhalaPoth #LamaintaKiyaweemata

Weight 0.071 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රජවෙන්ට ගිය මහන්නා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *