,

මොන්ටරේ විත්ති

රු350.00

  • Author : ලොකුබණ්ඩා තිලකරත්න 
  • Cannery Row (by John Stainbeck) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි
  • Publisher : Dayawansha Publisher
  • First Edition 2009
  • ISBN 978-955-551-679-2
  • 239 Pages

Availability: 2 in stock

Author : ලොකුබණ්ඩා තිලකරත්න 

Cannery Row (by John Stainbeck) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි

Publisher : Dayawansha Publisher

First Edition 2009

ISBN 978-955-551-679-2

239 Pages

මිහින්තලේ අසල මරදන්කල්ල ග්‍රාමයේ උපන් ලොකුබණ්ඩා තිලකරත්න අනුරාධපුර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයයෙන් මූලික අධ්‍යාපනය ලබා දැන් ලොස් ඇන්ජලීස් හි කැලිෆෝනියා විශ්වවිද්‍යාලයයේ සේවය කරයි. 

ඔහුගේ කෘතීන් අතර ළමා කතාවක් වන “ The Tree That was so Big ” (1999),                               “ Pulse of the Jungle ” (2000) නවකතාව ද ආචාර්ය නිරංජලා තිලකරත්න සමඟ ලියන ලද “ඇමෙරිකාවට එන ඔබට” (2001) වෙයි. 

#MontareWiththi #LokubandaThilakarathne #SinhalaPoth

 

Weight 0.211 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මොන්ටරේ විත්ති”

Your email address will not be published. Required fields are marked *