, ,

මේ ජීවනයේ භාෂාවයි

රු590.00

  • Author: රෝහිණී විජේසූරිය
  • Tao The Three Treasure’s (by Osho) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher: Wijesooriya Grantha Kendraya
  • First Edition 2019
  • ISBN 978-955-691-301-9
  • 264 Pages

Availability: 2 in stock

Author: රෝහිණී විජේසූරිය

Tao The Three Treasure’s (by Osho) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher: Wijesooriya Grantha Kendraya

First Edition 2019

ISBN 978-955-691-301-9

264 Pages

හුස්ම ගන්නේ ඔබ නොවේ.

සමස්ථය ඔබ වෙනුවෙන් සැම විටම ක්‍රියාත්මකයි.

කිසිවක් නොකර සිටින විට සියල්ල ඉටු කර‍

දෙනු ලබයි.

පළමු වැන්නා වීමට තැත් නොකර සිටින විට ඔබ

අසම සමයි. තෝරා ගැනීම නොකරන විට ඔබ

සියල්ල ආදරයෙන් වැළඳ ගනී. මෘදු බව සියල්ල

අභිබවා ජය ගනී.

#MeJeewanayeBhashawai #RohiniWijesooriya #SinhalaPoth #SinhalaParivarthanaPoth

Weight 0.307 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මේ ජීවනයේ භාෂාවයි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *