, , , ,

මේ අපේ දූලාට (ඔයාලා වැඩිවියට පත් වෙන හැටි)

රු1,300.00

  • Just For Girls -A book about growing up(by Sarah Delmage) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය…
  • Author : ලීලානන්ද ගමාච්චි
  • Publisher : Wijesooriya Grantha Kendraya
  • Firth Batch 2021
  • ISBN 978-955-652-987-6
  • 100 Pages

Out of stock

Just For Girls -A book about growing up(by Sarah Delmage) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය…

Author : ලීලානන්ද ගමාච්චි

Publisher : Wijesooriya Grantha Kendraya

Fourth Batch 2021

ISBN 978-955-652-987-6

100 Pages

 

වැඩිවියට පත් වීමල පෙනෙන තරම් පහසු දෙයක් නොවෙයි.එහි දී ඔබට සිදු වෙන්නේ කුමක් ද කියාලතේරුම් ගැනීම පහසු වෙන විදියට, මේ පොතේ විස්තර වෙනවාග

මෙය මුල් කවරයේ සිට අග කවරය දක්වා ම කියවන්න. ඔබ කැමති ඔ්නෑ ම වෙලාවක ඒකෙ කිමිදෙන්න. විස්තර කිරීම්ල රූප සටහන්, උපදෙස් සහ පාඪකයන්ගේ සැබෑ ජීවිත කතන්දර වලින් මේ පොත පිරිලා තිබෙනවා.

 

#MeApeDoolata #LeelanandaGamachchi #SinhalaPoth #LamaintaKiyaweemata #Doolata #Dulata

 

Weight 0.263 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මේ අපේ දූලාට (ඔයාලා වැඩිවියට පත් වෙන හැටි)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *