, , , ,

මේ අපේ දූලාට (ඔයාලා වැඩිවියට පත් වෙන හැටි)

රු650.00

  • Just For Girls -A book about growing up(by Sarah Delmage) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය…
  • Author : ලීලානන්ද ගමාච්චි
  • Publisher : Wijesooriya Grantha Kendraya
  • Firth Batch 2021
  • ISBN 978-955-652-987-6
  • 100 Pages

Availability: 1 in stock

Spread the love

Just For Girls -A book about growing up(by Sarah Delmage) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය…

Author : ලීලානන්ද ගමාච්චි

Publisher : Wijesooriya Grantha Kendraya

Fourth Batch 2021

ISBN 978-955-652-987-6

100 Pages

 

වැඩිවියට පත් වීමල පෙනෙන තරම් පහසු දෙයක් නොවෙයි.එහි දී ඔබට සිදු වෙන්නේ කුමක් ද කියාලතේරුම් ගැනීම පහසු වෙන විදියට, මේ පොතේ විස්තර වෙනවාග

මෙය මුල් කවරයේ සිට අග කවරය දක්වා ම කියවන්න. ඔබ කැමති ඔ්නෑ ම වෙලාවක ඒකෙ කිමිදෙන්න. විස්තර කිරීම්ල රූප සටහන්, උපදෙස් සහ පාඪකයන්ගේ සැබෑ ජීවිත කතන්දර වලින් මේ පොත පිරිලා තිබෙනවා.

 

#MeApeDoolata #LeelanandaGamachchi #SinhalaPoth #LamaintaKiyaweemata #Doolata #Dulata

 

Weight 0.263 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මේ අපේ දූලාට (ඔයාලා වැඩිවියට පත් වෙන හැටි)”

Your email address will not be published.