, ,

මෙකල නිවුණු ඇත්තෝ

රු275.00

 • Author – කිරිඔරුවේ ධම්මානන්ද නාහිමි
 •  

  Publisher – ශ්‍රී චන්දවිමල ධර්ම පුස්තක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය

 •  

  Ninth Batch 2019

 •  

  ISBN 955-8663-28-X

 •  

  201 Pages

Availability: 2 in stock

Author – කිරිඔරුවේ ධම්මානන්ද නාහිමි

Publisher – ශ්‍රී චන්දවිමල ධර්ම පුස්තක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය

Ninth Batch 2019

ISBN 955-8663-28-X

201 Pages

 

“ධම්මානන්ද, මේ කාලේ ලෝකේ ඉන්න විශේෂ පුද්ගලයෙක් තමයි මම, 

ලෝකයා දන්නෙ නැතුවට. එය ලෝකයාට දැනගන්න විදියක් නෑනෙ.”

 

#MekalaNivunuAththo #MekalaNiwunuAththo #KirioruweDhammanandaHimi #SinhalaPoth #OnlineBooks 

 

 

Weight 0.265 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මෙකල නිවුණු ඇත්තෝ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *