, , ,

මාෂා සහ වලහා – රුසියානු කතාවකි

රු100.00

  • Author: මහින්ද සෙනරත් ගමගේ
  • Publisher: Sayuri Publishers
  • ISBN 978-955-188903-6
  • 12 Pages

Out of stock

Author: මහින්ද සෙනරත් ගමගේ

Publisher: Sayuri Publishers

ISBN 978-955-188903-6

12 Pages

 

රස නොසොයා පරිවර්තනය කළ සෝවියට් රුසියානු පොත් පෙළක් සයුරි පොත් වෙතින්

මිෂ්කාගේ කැඳ හැළිය

ටොක් ටොක් ටොක්

කෝල්යාගේ දිනපොත

මිෂ්කායි කෝල්යායි

වීත්යාගෙ ඉස්කෝලේ

වැඩබැරිදාස ගැන කතා

වැඩබැරිදාස හරිතපුරයේ

කොක්කු සරති අහස් තලේ

 

#MashaSahaValaha #MahindaSenarathGamage #SinhalaPoth #ParivarthanaPoth #OnlineBooks

Weight 0.075 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මාෂා සහ වලහා – රුසියානු කතාවකි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *