, ,

මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ පුවත්පත් කලා මෙහෙවර

රු175.00

  • Author: සඳගෝමි කෝපරහේවා
  • Publisher: Sarasa Publisher
  • Second Batch 2014
  • ISBN: 978-955-0201-20-4
  • 92 Pages

Out of stock

Author: සඳගෝමි කෝපරහේවා

Publisher: Sarasa Publisher

Second Batch 2014

ISBN: 978-955-0201-20-4

92 Pages

මහ ගත්කරුවකු ලෙස ප්‍රසිද්ධියට පත් වීමට පෙර වසර විස්සකට අධික කාලයක් පූර්ණකාලීනව සිංහල පුවත්පත් කලාවේ නිරතව සිටි පත්‍ර කර්තෘවර⁣යකු වශයෙන් මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ භූමිකාව විමසා බැලීම මෙහි අරමුණයි. වික්‍රමසිංහ පුවත්පත් කලා ජීවිතයේ සන්ධිස්ථාන මෙන්ම, සමකාලීන පුවත්පත් කලාවේදීන් සහ පුවත්පත් අයිතිකරුවන් සමඟ පැවැත්වූ සබඳතා ද ඔහුගේ සාහිත්‍ය නිර්මාණයන් අතර පැවති අත්‍යන්ත සම්බන්ධය ද මෙහි  අවධානයට ලක් වී ඇති තවත් වැදගත් අංශයකි.

#MartinWickramasinghePuwathpathKalaMehewara #SandagomiKoparahewa #SinhalaPoth

Weight 0.132 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ පුවත්පත් කලා මෙහෙවර”

Your email address will not be published. Required fields are marked *