, , , ,

මළ ගිය ඇත්තෝ සාක්කි දෙති ! ෂර්ලොක් හෝම්ස් කථා

රු475.00

  • Author: චන්දන මෙන්ඩිස්
  • Sherlock Holmes (by Sir Arthur Conan Doyle’s)  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.
  •  Publisher: Chandana Mendis Publishers
  • Seventh batch 2021
  • ISBN 978-955-95930-9-9
  • 231 Pages

Out of stock

Author: චන්දන මෙන්ඩිස්

Sherlock Holmes (by Sir Arthur Conan Doyle’s)  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher: Chandana Mendis Publishers

Seventh batch 2021

ISBN 978-955-95930-9-9

231 Pages

අභිරහස් ළමා කොල්ලය
මළගිය ඇත්තෝ සාක්කි දෙති!
අතුරුදන් වූ සිටුවරිය
රන් උපැස් යුගල
මරු කැඳවූ ලියුම
පාපැදියේ රූමතිය

#MalaGiyaAththoSakkiDethiSherlockHolmesKatha #ChandanaMendis #SinhalaPoth #PariwarthanaPoth #OnlineBooks

 

Weight 0.270 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මළ ගිය ඇත්තෝ සාක්කි දෙති ! ෂර්ලොක් හෝම්ස් කථා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *