, ,

මහාවංශය – සිංහල

රු1,450.00

  • Author : බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය
  • Publisher: Buddhistcc Publishers
  • Tenth Batch 2020
  • ISBN 955-8540-84-6
  • 750 Pages

Out of stock

Author : බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

Publisher: Buddhistcc Publishers

Tenth Batch 2020

ISBN 955-8540-84-6

750 Pages

 

ගුණයෙන් මහත් වූ බුද්ධබුද්ධශ්‍රාවකයන්ගේ පරම්පරාව හෝ ඓශ්චර්යාදියෙන් මහත් වූ මහාසම්මත නරේන්ද්‍රාදීන්ගේ පරම්පරාව මහාවංශය නම් වේ. මේ ප්‍රකරණය ද උභයවංශයෙන් සංගෘහිත හෙයින් අහෙදොපචාරයෙන් මහාවංශ නම් වේ.

#Mahavanshaya #BuddhistCulturalCentre #SinhalaPoth #OnlineBooks

 

Weight 0.925 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මහාවංශය – සිංහල”

Your email address will not be published. Required fields are marked *