,

මහමෙර

රු550.00

  • Author: ජයසේන ජයකොඩි
  • Publisher: Dayawansa Jayakody & Company
  • Seventh Batch 2019
  • ISBN 978-955-551-794-2
  • 214 Page

Out of stock

Author: ජයසේන ජයකොඩි

Publisher: Dayawansa Jayakody & Company

Seventh Batch 2019

ISBN 978-955-551-794-2

214 Page

 

“අර ගෑනි මහ හදිස්සියකට වාගේ දුවගෙන ඇවිත්, කවුරු එනවා කියල ද කිව්වේ හාමුදුරුවනේ?”

“පාදිලිතුමෙක්”

“මොනවා හාමුදුරුවනේ…. පාදිලියො පන්සල්වලට එනවැයි?”

“කාරි නෑ නොවැ. ඉස්සර මේ අපේ උන්නාන්සේලයි ඒ ඇත්තොයි අතර වාද භේද වාද විවාද බොහොමයි. දැන් ඒවා සමනය වෙලා ඇයි හොඳයිකම් පවා පවත්වනවා. මම ඒ ඇත්තොත් එක්ක තවමත් කතාබහ කර නැහැ. නමුත්, එ ඇත්තො දැනුම් තේරුම් තිබෙන යහපත් උදවිය බව අසා තියෙනවා.”

“ඕකනෙ කියන්නේ…. ඕනෑ වසවර්තියෙක් හාමුදුරුවන්ට හොඳයි. මං අහගෙනයි. පියදාසයටත් එන්නෙයි කියලා කියනවා? ඌ එදා කියාපුවා හාමුදුරුවන්ට මතක නම් එන්නෙයි කියලා කියනව ද එහෙම?”

“මට ඒවා අමතක යි  සිංඤප්පු උන්නැහැ.”

 

#Mahamera #JayasenaJayakody #SinhalaNawakatha #SinhalaPoth #නවකතා

Weight 0.220 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මහමෙර”

Your email address will not be published. Required fields are marked *