මර උගුල සහ තවත් ෂර්ලොක් හෝම්ස් කථා

රු475.00

  • Author: චන්දන මෙන්ඩිස්
  • The DeathtRap (by Sir Arthur Conan Doyle’s)  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher: Chandana Mendis Publishers
  • First Edition 2012
  • ISBN 978-955-1262-19-8
  • 254 Pages

Out of stock

Spread the love

Author: චන්දන මෙන්ඩිස්

The DeathtRap (by Sir Arthur Conan Doyle’s)  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher: Chandana Mendis Publishers

First Edition 2012

ISBN 978-955-1262-19-8

254 Pages

 

රුසියානු කුමරිය

අභිරහස් මරණය

රක්ෂණ අභිරහස

මර උගුල

දුම්රිය අනතුර

එක් නිමේෂයකදී

#MaraUgulaSahaThawathSherlockHolmesKatha #ChandanaMendis #SinhalaPoth #PariwarthanaPoth #OnlineBooks

Weight 0.302 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මර උගුල සහ තවත් ෂර්ලොක් හෝම්ස් කථා”

Your email address will not be published.