, , , ,

මර උගුල සහ තවත් ෂර්ලොක් හෝම්ස් කථා

රු475.00

  • Author: චන්දන මෙන්ඩිස්
  • The DeathtRap (by Sir Arthur Conan Doyle’s)  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher: Chandana Mendis Publishers
  • First Edition 2012
  • ISBN 978-955-1262-19-8
  • 254 Pages

Out of stock

Author: චන්දන මෙන්ඩිස්

The DeathtRap (by Sir Arthur Conan Doyle’s)  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher: Chandana Mendis Publishers

First Edition 2012

ISBN 978-955-1262-19-8

254 Pages

 

රුසියානු කුමරිය

අභිරහස් මරණය

රක්ෂණ අභිරහස

මර උගුල

දුම්රිය අනතුර

එක් නිමේෂයකදී

#MaraUgulaSahaThawathSherlockHolmesKatha #ChandanaMendis #SinhalaPoth #PariwarthanaPoth #OnlineBooks

Weight 0.302 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මර උගුල සහ තවත් ෂර්ලොක් හෝම්ස් කථා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *