, ,

මනෝමන්දිර

රු450.00

  • Author: මහගම සේකර
  • Publisher: S. Godage & Sahodarayo
  • 6th Batch 2020
  • ISBN 978-624-00-0857-0
  • 130 Pages

Out of stock

Author: මහගම සේකර

Publisher: S. Godage & Sahodarayo

6th Batch 2020

ISBN 978-624-00-0857-0

130 Pages

මෙය මහගම සේකරගේ දෙවන නවකතාවයි.

තුංමංහංදිය නවකතාව කියවූ පාඨකයන්ගෙනුත්  තුංමංහංදිය චිත්‍රපටය නැරඹූ ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙනුත් ලැබුණු අනුග්‍රහය මේ නවකතාව ලිවීමට පිටුබල විය.

මෙහි එන සියලුම චරිත කාල්පනිකයි.

#Manomandira #MahagamaSekara #SinhalaPoth

Weight 0.178 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මනෝමන්දිර”

Your email address will not be published. Required fields are marked *