, , ,

මඟ දිගට ජනකතා

රු980.00

  • Author : ඩී.පී. වික්‍රමසිංහ
  • Publisher : Sooriya Publishers
  • Fourth Edition 2011
  • ISBN 978-955-9348-39-6
  • 320 Pages

Out of stock

Author : ඩී.පී. වික්‍රමසිංහ

Publisher : Sooriya Publishers

Fourth Edition 2011

ISBN 978-955-9348-39-6

320 Pages

මාරස්සන ඩී.පී. වික්‍රමසිංහ මහතා ගම් නියම්ගම්වල රජයේ පාසල් හි මුල් ගුරු පදවි දැරූ කෙනෙකි.තමා සේවයට පත් වී ගිය සෑම පාසලක් ම පිහිටි ගමේත්, අවට ගම්වලත් ‌‌ඓතිහාසික තොරතුරු, ජන විශ්වාස, වෙද හෙදකම් ආදිය පළාත් වාසීන්ගෙන් විමසා සොයා බැලීමත්, එමඟින් සපයා ගත් කරුණු පොතක සටහන් කර තැබීමත්, හේ විනෝදාංශයක් ලෙස පුහුණු කර ගති. කටකතා වලින් මතු වූ ඓතිහාසික කරුණු තහවුරු කරනුවස් පතපොත කියවා කරුණු සෙවීම ද ඒ සමඟම කෙරිණි.

උඩරට, පහතරට, රජරට ආදී සෑම පළාතෙකම තමා සේවය කරන කාලයේ රැස්කර ගත් කරුණු වලින් බිඳක් තමා සේවයෙන් විශ්‍රාමලත් කාලයේ පොතකට නැඟුණු සැටියි මේ. 

මෙම කෘතියෙහි දෙවන කොටසද මඟ දිගට ජනකතා 2 නමින් මුද්‍රණයෙන් නිකුත්ව තිබේ.

#MagaDigataJanakatha #DPWicramasingha #SinhalaPoth

Weight 0.373 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මඟ දිගට ජනකතා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *