, , ,

මඟ දිගට ජනකතා – 2

රු280.00

  • Author : ඩී.පී. වික්‍රමසිංහ
  • Publisher : Sooriya Publishers
  • Second Edition 2018
  • ISBN 978-955-8425-22-2
  • 151 Pages

Out of stock

Author : ඩී.පී. වික්‍රමසිංහ

Publisher : Sooriya Publishers

Second Edition 2018

ISBN 978-955-8425-22-2

151 Pages

මාරස්සන  ඩී.පී. වික්‍රමසිංහ මහතා ගම් නියම්ගම්වල රජයේ පාසල් හි මුල් ගුරු පදවි දැරූ කෙනෙකි. තමා සේවයට පත් වී ගිය සෑම පාසලක් ම පිහිටි ශමේත්, අවට ගම්වලත් ‌‌ඵෙතිහාසික තොරතුරු, ජන විශ්වාස, වෙද හෙදකම් ආදිය පළාත් වාසීන්ගෙන් විමසා සොයා බැලීමත්, එමඟින් සපයා ගත් කරුණු පොතක සටහන් කර තැබීමත්, හේ විනෝදාංශයක් ලෙස පුහුණු කර ගති. කටකතා වලින් මතු වූ ඵෙතිහාසික කරුණු තහවුරු කරනුවස් පතපොත කියවා කරුණු සෙවීම ද ඒ සමඟම කෙරිණි.

උඩරට, පහතරට, රජරට ආදී සෑම පළාතෙකම සේවය කරන කාලයේ එසේ රැස්කර ගත් කරුණු වලින් බිඳක් තමා සේවයෙන් විශ්‍රාමලත් කාලයේ පොතකට නැඟුණු සැටියි මේ. 

මේ ජනකතා එකතුවේ පළමුවන කොටස මඟ දිගට ජන කතා නමින් මුද්‍රණයෙන් නිකුත්ව ඇති අතර, මඟ දිගට ජනකතා – 2 නමින් මෙසේ පළවන්නේ දෙවන කොටසයි.

 

#MagaDigataJanakatha2 #DPWicramasingha #SinhalaPoth

Weight 0.184 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මඟ දිගට ජනකතා – 2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *