, ,

මගේ තාත්තා ටොල්ස්ටෝයි

රු380.00

  • Author : පද්මා ගුණසේකර
  • Tolstoy Remembered (by Tatyana Tolstoy) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි
  • Publisher : Sunera Publisher
  • ISBN : 978-955-0079-03-2
  • 210 Pages

Availability: 1 in stock

Author : පද්මා ගුණසේකර

Tolstoy Remembered (by Tatyana Tolstoy) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි

Publisher : Sunera Publisher

ISBN : 978-955-0079-03-2

210 Pages

 

ටෝල්ස්ටෝයි දෙවියන් වහන්සේ වැනි යැයි ගෝර්කි අදහස් කළේ ය. ඔහු ගේ අනෙක් සමකාලීනයෝ ඔහු ඇල්ජස් කඳු වැටියටත්, රාජාලියකුටත් උපමා කළ හ. 

 

මෙම කෘතියෙන් ඔහු මනුෂ්‍යයකු බව හැඟවෙයි

#MageThaththaTolstoy #PadmaGunasekara #SinhalaPoth #Charithapadana

Weight 0.240 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මගේ තාත්තා ටොල්ස්ටෝයි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *