, ,

මගේ ආදරණීය තාත්තා ටොල්ස්ටෝයි ( 2 කොටස )

රු400.00

  • Author : පද්මා ගුණසේකර
  • Tolstoy Remembered (by Tatyana Tolstoy) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි
  • Publisher : Sunera Publisher
  • First Edition 2015
  • ISBN : 978-955-0079-56-8
  • 172 Pages 

Out of stock

Author : පද්මා ගුණසේකර

Tolstoy Remembered (by Tatyana Tolstoy) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි

Publisher : Sunera Publisher

First Edition 2015

ISBN : 978-955-0079-56-8

172 Pages 

 

ටෝල්ස්ටෝයි දෙවියන් වහන්සේ වැනි යැයි ගෝර්කි අදහස් කළේ ය. ඔහු ගේ අනෙක් සමකාලීනයෝ ඔහු ඇල්ජස් කඳු වැටියටත්, රාජාලියකුටත් උපමා කළ හ. 

 

මෙම කෘතියෙන් ඔහු මනුෂ්‍යයකු බව හැඟවෙයි.

#MageAdaraneeyathathaTolstoy #PadmaGunasekara #SinhalaPoth #Charithapadana

Weight 0.203 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මගේ ආදරණීය තාත්තා ටොල්ස්ටෝයි ( 2 කොටස )”

Your email address will not be published. Required fields are marked *