, , , ,

භයානක මිනිහා සහ තවත් ෂර්ලොක් හෝම්ස් කථා

රු550.00

  • Author: චන්දන මෙන්ඩිස්
  • The Most Dangerous Man (by Sir Arthur Conan Doyle’s)  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher: Chandana Mendis Publishers
  • Sixth Batch 2020
  • ISBN 978-955-97776-8-8
  • 274 Pages

Out of stock

Spread the love

Author: චන්දන මෙන්ඩිස්

The Most Dangerous Man (by Sir Arthur Conan Doyle’s)  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher: Chandana Mendis Publishers

Sixth Batch 2020

ISBN 978-955-97776-8-8

274 Pages

 

භයානක මිනිසා

තරුණ අධිනීතිඥයා

ඇබනෙටි පවුලේ අවුල

ආන්ස්වර්ත් මාලිගයේ මිනීමැරුම

ඇලිසියා නම් රුවල් නැව

හරිම භයානක මිනිහෙක්

 

#BhayanakaMinihaSahaThawathSherlockHolmesKatha #ChandanaMendis #SinhalaPoth #PariwarthanaPoth #OnlineBooks

Weight 0.311 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “භයානක මිනිහා සහ තවත් ෂර්ලොක් හෝම්ස් කථා”

Your email address will not be published.