, , , ,

භයානක මිනිහා සහ තවත් ෂර්ලොක් හෝම්ස් කථා

රු550.00

  • Author: චන්දන මෙන්ඩිස්
  • The Most Dangerous Man (by Sir Arthur Conan Doyle’s)  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher: Chandana Mendis Publishers
  • Sixth Batch 2020
  • ISBN 978-955-97776-8-8
  • 274 Pages

Out of stock

Author: චන්දන මෙන්ඩිස්

The Most Dangerous Man (by Sir Arthur Conan Doyle’s)  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher: Chandana Mendis Publishers

Sixth Batch 2020

ISBN 978-955-97776-8-8

274 Pages

 

භයානක මිනිසා

තරුණ අධිනීතිඥයා

ඇබනෙටි පවුලේ අවුල

ආන්ස්වර්ත් මාලිගයේ මිනීමැරුම

ඇලිසියා නම් රුවල් නැව

හරිම භයානක මිනිහෙක්

 

#BhayanakaMinihaSahaThawathSherlockHolmesKatha #ChandanaMendis #SinhalaPoth #PariwarthanaPoth #OnlineBooks

Weight 0.311 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “භයානක මිනිහා සහ තවත් ෂර්ලොක් හෝම්ස් කථා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *