,

බෝම්බ තුනක්

රු600.00

  • Author: මුතුමුදලිගේ නිශ්ශංක
  • Publisher:  Grantha( Pvt) Ltd
  • Frist Edition 2020
  • ISBN 978-624-5394-03-6
  •  212 Pages

Availability: 1 in stock

Spread the love

Author: මුතුමුදලිගේ නිශ්ශංක

Publisher:  Grantha( Pvt) Ltd

Frist Edition 2020

ISBN 978-624-5394-03-6

212 Pages

“මේ ෆයිල් එක ඇතුළේ තියෙන කතාව මොකක් වුණත්, ඒක නිකම්ම නිකන් කතාවක් වෙන්න බැහැ.”

මම ෆයිල් කවරය අතට අරගෙන තේ උගුරක් කටට දාගන්න ගමන් හොඳට පුටුවට හේත්තු වුණා. මොන

වැඩේ කරන්නත් කලින් මුලින්ම මේක කියවලා ඉන්න ඕනේ. ෆයිල් කවරයේ මුල්ම පිටුවේ ලොකු අකුරින්

කතාවේ නම ලියලා තිබුණා.

“ බෝම්බ තුනක් ”

මේ ඒ කතාව !

 

#BombaThunak #MuthumudaligeNishshanka #SinhalaNawakatha #SinhalaPoth

Weight 0.260 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බෝම්බ තුනක්”

Your email address will not be published.