, ,

බෝනික්කා

රු350.00

  • Author: සිබිල් වෙත්තසිංහ
  • Publisher: Susara Publishers
  • First Edition 2018
  • ISBN 978-955-33-0893-1
  • 12 Pages

Out of stock

Author: සිබිල් වෙත්තසිංහ

Publisher: Susara Publishers

First Edition 2018

ISBN 978-955-33-0893-1

12 Pages

 

මිහිරි හඬින් ගී ගයන්නේ

ආදරයයි අපේ සිතේ

ඒ හඩමයි අපේ මුහුණෙ

සිරියාවක් මතු කරන්නේ

 

#Bonikka #SibilWeththasinghe #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.094 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බෝනික්කා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *