, , , ,

බීසස් සහ රමෝනා

රු600.00

  • Author: ගංගා නිරෝෂිණී සුදුවැලිකන්ද
  • Beezus and Ramona (by Beverly Cleary) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher: Little House Publishers (Privet) Limited
  • Frist Edition 2019
  • ISBN 978-624-5173-00-6
  • 192 Pages

Out of stock

Author: ගංගා නිරෝෂිණී සුදුවැලිකන්ද

Beezus and Ramona (by Beverly Cleary) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher: Little House Publishers (Privet) Limited

Frist Edition 2019

ISBN 978-624-5173-00-6

192 Pages

මොනවද රමෝනා මේ කරන්නෙ?

බීසස් කුම්බි, ඇගේ සිව් හැවිරිදි නැගණිය වන රමෝනා සමග ඉවසීමෙන් වැඩ කිරීමට උත්සහ කරන නමුත්, රමෝනා පුයර යැයි කියා මාෂ්මෙලෝ කුඩු නාසයේ තවරා ගන්නා විට සහ පවුලේ අයට නොකියා ළදරු පාසලේ ඇගේ පන්තියේ ළමයින්ට සාදයකට ආරාධනා කරන විට එසේ ඉවසීමෙන් කටයුතු කිරීම පහසු නැත. සමහර වේලාවට, බීසස් රමෝනාට කැමති නැති නමුත්, ඔවුන් සොහොයුරියන් වන අතර, එහි අදහස හැම මිනිත්තුවේම නොවුනත්, ඔවුන් හැම දාමත් ඔවුනොවුන්ට ආදරය කරනු ඇති බවයි.

#BeesasSahaRamona #GangaNiroshiniSuduwalikanda #බිවර්ලික්ලේරි #LamaPoth #LamaKatha

Weight 0.190 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බීසස් සහ රමෝනා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *