,

බියුරෝ

රු1,300.00

  • Author: මංජුල සේනාරත්න
  • Publisher: Muses Publishing House (Pvt) Ltd.
  • First Edition 2020
  • ISBN 978-955-3727-64-0
  • 590 pages

Out of stock

Author: මංජුල සේනාරත්න

Publisher: Muses Publishing House (Pvt) Ltd.

First Edition 2020

ISBN 978-955-3727-64-0

590 pages

ලොව බලවතුන් අප දෙස බලා සිටී. අපගේ හැසිරීම්, කතාබහ, ගමන්බිමන් ඔවුන්ගේ අවධානයට ලක් වෙයි. අපව දුර්වල, අසරණයින් බවට පත් කර ඔවුන්ගේ අභිමතාර්ථයන් ඉටු කර ගැනීම ඔවුන්ගේ අරමුණයි. එවන් මොහොතක අප ඉදිරියේ ඇත්තේ තෝරා ගැනීම් දෙකකි. බලවතුන්ට විරුද්ධව සටන් කිරීම එකකි. එසේ නැතිනම් ඔවුන් හමුවේ පරාජයට පත්ව මිය යා යුතුය.

මැරෙනවා නම් අපි ඔක්කොම එකට මැරෙමු… එය අපේ තීරණයයි.

බියුරෝ – A SPY THRILLER

#Biyuro #Bureau #ManjulaSenaratne #සිංහලනවකතා #SinhalaNawakatha #SinhalaPoth

Weight 0.700 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බියුරෝ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *