, ,

බිබිලේ ජනකතා

රු225.00

  • Author : ගුණසේකර ගුණසෝම 
  • Publisher : Sarasavi Publisher
  • Secound Batch 2018
  • ISBN 978-955-31-0964-4
  • 115 Pages

Out of stock

Author : ගුණසේකර ගුණසෝම 

Publisher : Sarasavi Publisher

Secound Batch 2018

ISBN 978-955-31-0964-4

115 Pages

වෙල්ලස්සේ සටන් උරුමයේ සැඟවුණු යටගියාව “ බිබිලේ ජනකතා ” අතර දැකගත හැකි යි. මුඛ පරම්පරානුගත ව පැවති මෙම ජනකතා තවමත් බිබිලේ ජනතාවගෙන් ඔබ්බට ගමන් කර නැත. මන්දයත් බිබිලේ ජනකතා එකතුවක් අපගේ සාහිත්‍යයට මුසු වී නැති බැවිනි. ගුණසේකර ගුණසෝම “ බිබිලේ ජනකතා ”එකතුවෙන් මෙකී හිඩැස පුරවා තිබීම පැසසයි යුත්තකි. 

#BibileJanakatha #GunasekaraGunasoma #SinhalaPoth #LamaintaKiyaweemata

 

Weight 0.100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බිබිලේ ජනකතා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *