, , ,

බැද්දෙ කුලවමිය

රු1,200.00

  • Author රූපා ශ්‍රියානි ඒකනායක
  • Publisher : Sooriya Publishers  
  • Sixth Batch 2018
  • ISBN 978-955-656-333-7
  • 291 pages

Availability: 2 in stock

Author රූපා ශ්‍රියානි ඒකනායක

Publisher : Sooriya Publishers  

Sixth Batch 2018

ISBN 978-955-656-333-7

291 pages

 

‘’……හැම දිනක ම මා එතැනින් හොර රහසේපිට වී යන්නේ තෙරක් නොපෙනෙන කුඹුරු යායත්, ඊට ඉස්මත්තෙන් නැගී සිටින තුරු පෙළත්, අමුතුම බසකින් අප අමතන ඇනිකට් ඇළේ කඩිනම් ගමනත් දෙස හිස් බැල්මෙන් බලා සිටීමේ නොතින් ආශාවෙනි.තනි වූ මා පිළි ගැනීමට ඒ ආචේතනික වස්තූහු කවදත් සූදානම්ව  සිටියහ.මා වෙනුවෙන් ත්‍යාගශීලී වන අහස, සුළඟ, වෙල් එළිය ,තුරු ලතා ඈ සියල්ල විසින් මහා උණුසුමකින් යුතුව මා වැළඳගනු ලබයි. මේ නිසාම, මා ආදරයෙන් බලා කියා ගත් එළිමහන් සැන්දෑවටත්, හඳ එළියට හා තරු එළියටත් මුදු වූ මම, මා අසාමාන්‍ය අඟනක් බවට ගම හැම තැනම කියමින් ඇවිදිනා අයට කර්කශ වූද, සතුරු වූ ද, ප්‍රහාර එල්ල කරමින් සිටියෙමි…..’’

#BeddeKulawamiya #RuupaSriyaniEkanayeke #SinhslsPoth #SinhalaNawakatha

Weight 0.338 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බැද්දෙ කුලවමිය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *