, , , ,

පිලීතියස් දුටු ලංකාව

රු400.00

  • Author : පාලිත ජයකොඩි
  • A History Of Ceylon (by Philalethes)කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher: dayawansa Jayakodi Publishers
  • First Edition 2009
  • ISBN 978-955-551-617-4
  • 303 Pages

Out of stock

Author : පාලිත ජයකොඩි

A History Of Ceylon (by Philalethes)කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher: dayawansa Jayakodi Publishers

First Edition 2009

ISBN 978-955-551-617-4

303 Pages

වයින් බොනවුන්ගෙන් අපට පලක් නැත.දෙවියන් විසින් සාධාරණය ඉටුකොට තිබේ.ඔබ සාමයට කැමැත්තේ නම්  එය මෙහි තිබේ. ඔබ තෝරා ගන්නේ යුද්ධය නම් එයටද අප සූදානම්ය.

#PhilalethesDutuLankawa #PalithaJayakodi #SinhalaPoth #SinhalaPariwarthana #SRiLankaweIthihasaya

Weight 0.363 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පිලීතියස් දුටු ලංකාව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *