, ,

පිරුවානා පොත් වහන්සේ (සිංහල අර්ථ සහිත)

රු1,600.00

 • Author : බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය
 • Publisher : Buddhist Culture Center
 • Eight Batch 2013
 • ISBN : 955-921916-2
 • 283 Pages

Out of stock

Author : බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

Publisher : Buddhist Culture Center

Eight Batch 2013

ISBN : 955-921916-2

283 Pages

 • ඝන කඩදාසියෙහි විශාල අකුරින් මුද්‍රිතය.
 • අවුරුදු සිය ගණනක් පිරිසිදුව ආරක්ෂාකර තබා ගැනීමට සෑම පිටුවක්ම ලැමිනේට් කර ඇත. හමාර බණවර පිටපත් දෙකකි. පිටු 238 කි.
 • පොත් කම්බය ( පිටකවරය ) කැටයම් සහිතව ලීයෙන් නිමවා ඇත.
 • පරලොව සැපත් අයට පිං පිණිස පූජා කිරීම සඳහා පුණ්‍යානුමෝදනා පත්‍රයක් ද පොත අගට එක්කර ඇත.
 • සෑම විහාරස්ථානයකම තිබිය යුතු අත්‍යවශ්‍ය පොතකි.
 • බෞද්ධ නිවෙස්වල මල් පුදන තැන්හි තැන්පත් කර තැබීමට ද යෝග්‍යය.

පාලි, සිංහල, ඉංග්‍රීසි, ජර්මන් භාෂාවලින්, ලෝකයේ සෑම රටකම මුද්‍රිත බුද්ධ ධර්මය, බෞද්ධ ඉතිහාසය හා සංස්කෘතිය සම්බන්ධ පොත් අප ආයතනවලින් ලබාගත හැකිය.

 #PiruvanaPothWahanse #BuddhistCultureCenter #SinhalaPoth

 

Weight 0.783 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පිරුවානා පොත් වහන්සේ (සිංහල අර්ථ සහිත)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *