, , ,

පිරිමි සහ ගැහැනු මෙතරම් වෙනස් ඇයි?

රු1,200.00

  • Author: ආරියරත්න චන්ද්‍රවංශ
  • Why Men Don’t Listen and Women Can’t Read Maps (by Allen and Barbara Pease) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher: Wijesuriya Grantha Kendraya
  • Seventh Edition 2019
  • ISBN 978-955-652-297-6
  • 299 pages

Out of stock

Author: ආරියරත්න චන්ද්‍රවංශ

Why Men Don’t Listen and Women Can’t Read Maps (by Allen and Barbara Pease) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher: Wijesuriya Grantha Kendraya

Seventh Edition 2019

ISBN 978-955-652-297-6

299 pages

මේ පොත ඔබට විරුද්ධ ලිංගිකයන් හා බැඳීම ඇතිකර ගැනීමට හා පවත්වා ගැනීමට පමණක් නොව එය ඔබ ගැනම අවබෝධ කරගැනීමටත් උදව් වෙයි. එමගින් ඔබ දෙදෙනාටම වඩාත් ප්‍රීතිදායක සුවදායක හා සැනසිලිදායක ජීවිතයක් ගත කිරීමටත් සහාය වේ.

  • ඇලන් සහ බාබරා පීස්

“ලිංගිකන්වය අනුව බොහෝ වෙනස්කම් තිබුණ ද පිරිමි සහ ගැහැණු අතර සම්බන්ධතාව බෙහෝ පවතියි. මන්ද? ඇය සියලු වෙනස්කම් අතරම සම්බන්ධතාවත් පවුලත් ආරක්ෂා කරගැනීමට සමත්වන හෙයිනි.“

#PirimiSahaGehenuMetharamWenasAi #AriyararathneChandrawansha

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පිරිමි සහ ගැහැනු මෙතරම් වෙනස් ඇයි?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *