,

පින්සිදුවන්නේ අනේ බාල ළමුන්නේ

රු200.00

  • Author : විනීතා ජිනසේන  
  • Publisher : BCC Publishers
  • First Edition 2019
  • ISBN 978-955-663-611-6
  • 13 Pages

Out of stock

Author : විනීතා ජිනසේන  

Publisher : BCC Publishers

First Edition 2019

ISBN 978-955-663-611-6

13 Pages

“ අපි එක්ක තරහ වෙන්න එපා බබාලා හරි හොඳයි. බබාලා හොඳ වුණාම මුළු ලෝකයම හොඳ වෙනවා. අපිට හරි සතුටුයි.” කුරුලු අම්මත් තාත්තත් කීවා.

“ අද ඉඳන් ඔයගොල්ලො අපේ යාළුවෝ ” කියමින් සරින් හා සමලි සෙල්ලම් ගෙයක් හදන්න මිදුලට දිවුවා. 

#PinsiduwanneAneBalaLamunne #VinithaJinasena #SinhalaPoth #LamaintaKiyaweemata

 

Weight 0.100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පින්සිදුවන්නේ අනේ බාල ළමුන්නේ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *